Har du noen gang lurt på hvorfor samisk ikke synes på skilt, melkepakker eller på internett? Du er herved invitert til Samisk språkuke 2020. Bli med på språkløftet!


Når: 19.-25. oktober 2020 (uke 43)

Hvor: Hele landet

Hvem: Absolutt alle er velkommen til å bidra og delta

Hva er Samisk språkuke?

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

Samisk språkuke er en del av Sametingets langsiktige språksatsning – Språkløftet, og er også Sametingets hovedmarkering av FNs internasjonale år for urfolksspråk.

Hvorfor er Samisk språkuke viktig?

På tross av stemplet som utrydningstruet, fortsetter de samiske språkene å klore seg fast. Det er håp. Det er en økende bevisthet blant samer om språk og språkvalg, og flere og flere velger å delta på kurs for å ta tilbake språket som generasjoner før dem mistet. I områder hvor samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to, tar nå unge voksne samisk tilbake og forsøker forsiktig å gi det videre til sine barn. En ny generasjon med samisktalende barn vokser frem.

Det norske samfunnet har også trykket den samiske kulturen til seg, og samer i hele landet opplever større aksept for sin kultur og sine språk. Interessen for samisk samfunn er stort, og tidspunktet for en felles språkdugnad kunne ikke vært bedre.

Hvordan kan du bli med?

Hva kan du bidra med? Få menyen på den lokale kafeen oversatt til et av de samiske språkene, arranger en språkkafé eller heng opp plakaten til Samisk språkuke i vinduet ditt. Kanskje du har andre gode ideer, og vil være med på Samisk språkuke? Skriv til giellalokten@samediggi.no, eller ta kontakt med ditt nærmeste samiske språksenter!

Kontakt Samediggi