october, 2020

24oct10:0012:00Ålkone stååkedidh! Event Organized By: Aajege saemien gïele- & maahtoejarnge

Event Details

Båetieh Aajegen gåajkoe ts. 10.00. Edtjebe ålkone årrodh. Vaeltieh jovkemesh jïh sjïehteles vaarjoeh meatan. Mijjieh beapmoeh böörebe.

Buerie båeteme!

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Møt opp hos Aajege kl. 10.00. Vi skal være ute så ta med drikke og høvelige klær. Vi ordner med mat.

Velkommen!

Who is this activity for

Barn opptil 10 år

Organizer

Aajege saemien gïele- & maahtoejarngetoibe@trondelagfylke.no Sundveien 12, 7374 Røros

Privacy Preference Center

X
X