october, 2020

21oct09:0016:00Bovdet báikkálaš informánttaid muitalit 1940-logu áiggis / Inviterer lokale informanter til å fortelle om tida på 1940-tallet Event Organized By: Kárenaš Sámi Giella- ja kulturguovddáš

Event Details

BURES BOAHTIN!

Bovdet vuorasolbmuid boahtit juogadit muitalusaid ja muittuid ovddeš áiggis, 1940-logus.

Boktin dihtii muittuid dien áiggis, de lea govvačájáhus «Jođi buoret go oru»: Dat čájeha Kárášjoga jagiin 1940 ja 1949, das oaidnit olbmuid ja sin doaimmaid, márkanbáikki ja maiddái eará báikkiid, ee. badjeolbmuid geasseorohagas Spierttanjárggas.

Háliidat vurket njálmmálaš muitalusaid olbmuid, fearániid ja eallindiliid birra Kárášjogas, ja sávvat ahte olus minguin juogadit muitalusaid. Háliidat báddet háleštallamiid ja muitalusaid, ja muhtumat dáidet juoiggastitge olbmuid gean muitet. Mii báddet sierra lanjas, muosis, eaige leat guldaleaddjit. Sáhtát sáme- dahje dárogillii muitalit.

Guossohat káfe ja gáhkuid!

Jos sáhtát boahtit dahje jos leat gažaldagat, gulahala áinnas munnuin:

-Gudrun E Lindi Tel. 959 35 626

gudrun.eriksen.lindi@karasjok.kommune.no dahje

Kirsten Pope tel 48200421 kirstepope@gmail.com

VELKOMMEN !

Vi inviterer eldre til å dele historier og minner fra tidligere tider, fra 1940-tallet.

For å vekke minner om den tida, har vi fotoutstillinga «Jođi buoret go oru» :

Den viser Karasjok i 1940 og i 1949, der ser vi personer og deres aktiviteter, kirkestedet og også andre steder, bl.a. flyttsamer som på sommeren holdt til på Spierttanjárga.

Vi vil bevare den muntlige historien om mennesker, hendelser og livet i Karasjok og håper at mange deler sine fortellinger med oss.

Vi ønsker å gjøre opptak av samtalene og fortellingene. Vi tar opptak i et eget rom, uforstyrret og uten tilhørere/publikum. Du kan fortelle på enten samisk eller norsk.

Vi byr på kaffe og kake!

Om du vil komme, eller om du har spørsmål, så kontakt oss gjerne:

-Gudrun E Lindi Tel. 959 35 626

gudrun.eriksen.lindi@karasjok.kommune.no dahje

-Kirsten Pope tel 48200421 kirstepope@gmail.com

Ovttasbargu Romssa ja Finnmárkku filkkagirjárádjosiin ja SVD Musea- ja historjáservviin.

Samarbeid med Troms og Finnmark fylkesbibliotek og SVD/DSS Museums- og historielag.

Čájáhus «Jođi buoret go oru» – govat Kárášjot-servodagas 1940-logus, geahča dá:

Utstillinga «Bedre å være på reise enn å være i ro» – fotos av Karasjok-samfunnet på 1940-tallet, se her:

https://www.facebook.com/events/3528222990599511

Who is this activity for

Vuorasolbmot geat háliidit muitalit Kárášjot-servvodagas ja 1940-logu áiggis/ Eldre som vil fortelle om Karasjok-samfunnet på 1940-tallet

Organizer

Kárenaš Sámi Giella- ja kulturguovddášgudrun.eriksen.lindi@karasjok.kommune.no Guovddášdállu, Kárášjohka

Privacy Preference Center

X
X