october, 2020

23oct14:0015:00Siri Broch Johansen: Brev til kommisjonen Event Organized By: Sør-Varanger bibliotek/Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Event Details

Tanaforfatteren Juho- Sire/Siri Broch Johansen har nylig gitt ut Reivvet kommišuvdnii/Brev til
kommisjonen som er en samling med 70 brev stilet til Sannhets- og forsoningskommisjonen.
De fleste brevene er dypt personlige tekster med Johansens tanker rundt fornorskningen og
holdninger til samer og de samiske språkene.
Hun har lært seg samisk som voksen og skriver i forordet: “Jeg skriver både på hjertespråket
mitt og på morsmålet mitt. Jeg vet alltid hvilket av dem jeg behersker best, og hvilket av dem
jeg elsker mest. Det er aldri det samme.”

 

Juho-Sire foteller om og leser fra boka. Arrangementet er på norsk og strømmes til alle folkebibliotek i Troms og Finnmark som ønsker å tilby sine brukere arrangementet.

 

Deanu girječálli Juho- Sire lea gieskat almmuhan girjji Reivvet
kommišuvdnii masa lea čohkken 70reive Duohtavuođaja
soabadankommišuvdnii. Eanáš dáin reivviin leat čiekŋalis persovnnalaš teavsttat Juho-Sire
jurdagat dáruiduhttima ja miellagáttot sápmelaččaid ja sámegielaid ektui.
Son oahpai sámegiella ollesolmmožin ja čállá ge ovdasánistis: «Čálán sihke iežan váibmogielain
ja iežan eatnigillii. Dieđán guđemučča hálddašan buoremusat,ja guđemučča ráhkistan
buoremusat. Ii leat gossige seamma».

Who is this activity for

voksne

Time

(Friday) 14:00 - 15:00

Location

Sør-Varanger bibliotek/Folkebibliotekene i Troms og Finnmark

Kirkenes

Organizer

Sør-Varanger bibliotek/Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Privacy Preference Center

X
X