october, 2020

20oct10:0012:00NYE LULESAMISKE BIBELTEKSTER FRA DET GAMLE TESTAMENTETPRESENTASJON OG SAMTALE Event Organized By: Bibelselskapet og Svenska Bibelsällskapet, i samarbeid med Árran lulesamisk språksenter og Hamarøy kommune.

Event Details

NYE LULESAMISKE BIBELTEKSTER FRA DET GAMLE
TESTAMENTET – PRESENTASJON OG SAMTALE
Tirsdag 20. oktober kl. 10‒12 er det lulesamisk bibellesning i auditoriet på
Árran
lulesamisk språksenter, Drag. Arrangementet streames samtidig på nett.

Bibeloversetterne Ánn-Risstin Skoglund og Kåre Tjihkkom presentere nyoversatte
tekster fra Det gamle testamentet. Lytt til teksten, gi tilbakemelding og vær
med
på å forme språket i den nye lulesamiske bibelen!

Lenken til arrangementet på nett finner du her:
bit.ly/20okt20
Arrangementet på Árran følger vanlige smittevernregler. Vær ute i god tid!

 

Arrangør:

Bibelselskapet og Svenska Bibelsällskapet, i samarbeid med Árran
lulesamisk språksenter og Hamarøy kommune.

 

Bakgrunnsinformasjon:

Det lulesamiske GT-prosjektet
Det nye testamentet på lulesamisk ble publisert i 2003, hundre år etter den
første oversettelsen. Det gamle testamentet har aldri tidligere vært oversatt til lulesamisk. Derfor er det pågående GT-prosjektet et pionerprosjekt, både
språklig og kulturelt. Mange av fortellingene i GT har hatt stor kulturell innflytelse gjennom historien, uansett hvilke språk de er blitt formidlet på. Men
formidlingen på morsmålet er alltid avgjørende. Derfor er en egen lulesamisk GT-oversettelse nødvendig. Det langvarige og grundige arbeidet med disse innholdsrike tekstene skaper gode muligheter for å arbeide med språknormering og
terminologiutvikling. Den høye språkkompetansen hos oversettere og konsulenter gjør oversettelsen til
en dynamisk og kreativ prosess. Det langsiktige målet er å oversette hele GT til lulesamisk.

Bibeloversettelse som språklig forsoning. Lulesamisk er et urfolksspråk som er truet, og som det er viktig å verne om. Språket er en kulturbærer som er avgjørende for opplevelsen av identitet og
sosial tilhørighet. Det er en menneskerett å få høre sitt eget morsmål ved viktige hendelser i livet, som ved dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. Det er
viktig å kunne bruke sitt eget morsmål i arbeidet med livstolkning og livsmestring i skole, kirke og samfunn. Svenske og norske institusjoner og myndigheter har til langt inn på 1900-tallet påtvunget samene en taushetskultur. Barn har blitt
nektet å snakke og utvikle sitt eget morsmål. I dag er samisk språk og kultur en
viktig del av fellesskapet, både i Norge og Sverige. Men mye språkarbeid gjenstår. Bibelen er en sentral referansetekst, både i kulturen som helhet og i kirken,
men hele Bibelen er ennå ikke oversatt i sin helhet til lulesamisk. Det er bibelselskapenes plikt å bidra til forsoning, oppreisning og språkvitalisering
i de samiske språkområdene. Å oversette Bibelen er en sentral del av dette
språklige forsoningsarbeidet. Derfor er det også viktig å involvere lulesamiske språkbrukere, både til å oversette og til å gi respons på oversatt tekst. Mikael Winninge Prosjektleder Svenska Bibelsällskapet

 

Privacy Preference Center

X
X