Kansainvälinen alkuperäiskansojen kielten teemavuosi


Yhdistyneet Kansakunnat päätti vuonna 2016, että vuosi 2019 on kansainvälinen alkuperäiskansojen kielten teemavuosi. UNESCOlla on johtamisvastuu IYIL 2019-työssä.

IYIL 2019 varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on muun muassa edustajia kaikista 7 alkuperäiskansaryhmästä sekä valtioista, joissa nämä alkuperäiskansat elävät. Norjan saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo on arktisen alueen alkuperäiskansojen edustaja ja toimii ohjausryhmän vetäjänä.

Kielivuoden tarkoituksena on edistää ja nostaa esille alkuperäiskansojen kielten tilanne. Maailman noin 7000 kielestä on monta tuhatta kieltä vaarassa sammua ja monet kielet ovat jo sammuneet.

Alkuperäiskansojen kielet ovat erityisen hauraassa tilanteessa. Noin 2680 kieltä on uhanalaisia. UNESCOn kielilistan mukaan saamen kielistä ovat uhanalaisia tai vakavasti uhanalaisia seuraavat kielet:

  • Pohjoissaame on selvästi uhanalainen kieli
  • Luulajan-, kildinin- ja eteläsaame, inarinsaame ja koltansaame ovat vakavasti uhanalaisia kieliä
  • Turjan-, uumajan- ja piitimensaame ovat kriittisesti uhanalaisia kieliä

UNESCOn kielilistan mukaan ovat akkalansaame ja keminsaame jo sammuneita kieliä.

Kansainvälisen alkuperäiskansojen kielten teemavuoden tarkoituksena on nostaa alkuperäiskansojen kielet esiin 5 painopistealueella:

  • Enemmän yhteisymmärrystä, sovinnollisuutta ja kansainvälistä yhteistyötä eri tahojen välillä
  • Mahdollistaa hyvä tilanne osaamisen jakamiselle ja välittämiselle, joka ottaa huomioon alkuperäiskansat
  • Integroida alkuperäiskansojen kielet enemmistökieleen ja integroida alkuperäiskansojen kielet maiden politiikkaan, strategiasuunnitelmiin ja säännöksiin
  • Parantaa tilannetta resurssien lisäämisen kautta
  • Edistyminen ja kehittyminen uusien osaamisalueiden kautta

Kansainvälinen alkuperäiskansojen kielten teemavuosi


Lue enemmän kansainvälisestä alkuperäiskansojen kielten teemavuodesta tältä nettisivulta. Lue enemmän kansainvälisestä alkuperäiskansojen kielten teemavuodesta tältä nettisivulta.

Lue enemmän IYIL 2019