Mikä on Saamen kielten viikko?

Saamen kielten viikon tavoitteena on nostaa saamen kielten asemaa ja lisätä tietoa saamen kielestä ja kulttuurista koko yhteiskunnassa. Juuri tällä viikolla tulevat saamen kielet kuulumaan ja näkymään kaikkialla.

Saamen kielten viikko on yhteishanke pyrkiä tuomaan esille saamen kieliä ja lisätä niiden tuntemusta koko yhteiskunnassa. Yksityisiä ja julkisia laitoksia, yrityksiä, organisaatioita ja muita toimijoita kutsutaan tuomaan esille saamen kieliä juuri tällä viikolla. Yhdessä otamme suuremman vastuun siitä, että saamen kielet kuuluvat ja näkyvät ja että niitä käytetään kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Saamen kielten viikko on osa Norjan Saamelaiskäräjien pitkänaikavälin kielipanostusta.

Miksi Saamen kielten viikko on tärkeä?

Siitä huolimatta, että saamen kielet on leimattu uhanalaisiksi jatkavat saamen kielet vahvasti olemassaoloaan. Toivoa on. Saamelaiset ovat yhä tietoisempia kielestä ja kielivalinnoista. Yhä useammat ihmiset päättävät osallistua kursseille, jotta he voisivat saada takaisin sen kielen, jonka aiemmat sukupolvet ovat menettäneet. Alueilla, joilla saamea ei ole käytetty sukupolveen tai kahteen, ottavat nyt nuoret aikuiset takaisin saamen kielen ja yrittävät varovasti välittää sitä lapsilleen. Uusi saamenkielisten lasten sukupolvi on kasvamassa.

Norjalainen yhteiskunta on myös omaksunut saamelaiskulttuurin osaksi itseään, ja saamelaiset koko maassa kokevat suurempaa kulttuurinsa ja kielensä hyväksyntää koko maassa. Kiinnostus saamelaisyhteiskuntaa kohtaan on suuri, eikä yhteisen kielihankkeen aika olisi voinut olla parempi.

Miten voit liittyä?

Miten voit osallistua? Käännä ruokalista paikallisessa kahvilassa saameksi, järjestä kielikahvila tai laita saamen kielten viikon juliste ikkunaasi. Ehkä sinulla on muita hyviä ideoita, ja haluat osallistua saamen kielten viikkoon? Kirjoita osoitteeseen giellalokten@samediggi.no tai ota yhteyttä anne-kirste.aikio@samediggi.fi tai marko.marjomaa@samediggi.fi

Ota yhteyttä Saamelaiskäräjiin