Sámin kieli strategiat


Yhteisömme, perintömme ja Side amme esivanhemmissamme. Kielen kautta, affiniteetti kasvaa, riippumatta saamelainen kieli voit hallita tai kuinka vähän tai kuinka paljon puhut kieltä.

Saamelainen kieli politiikka on siis sekä kadonneen kielen takaisin ottamista että saamen kielten kehittämistä alueilla, joilla Sámiota käytetään jokapäiväisessä elämässä. Erilaisista kieli tilanteista huolimatta kieli sitoo meitä yhdessä yhteisen halun avulla, joka haluaa säilyttää, kehittää ja vahvistaa saamelainen kieliä. Saamelainen kieli politiikka liittyy myös puite-olosuhteisiin, sääntely määräyksiin ja kielten käyttäjien jokapäiväiseen elämään. Saamelaiset kielet koskettavat kaikkia yhteiskunnan alueita, ja hyvä kieli politiikka on otettava huomioon.

Saamelainen parlamentti haluaa, että saamen kieltä kuullaan, että sitä käytetään ja että se nähdään yhteisössä, ja saamen kielen strategia – Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten keskittyy näkyvyyden, kehityksen, rekrytoinnin ja pätevyyden lisäämiseen kaikilla tasoilla. Lasten ja nuorten kieli tarjonnasta tulee erityinen panos. Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten keskittyy myös yhteistyötä ja koordinointia saamelainen kielillä työskentelevien instituutioiden, elinten ja organisaatioiden välillä.

Visiomme on, että saamelaisten kielten on oltava luonnollinen osa yhteiskuntaa ja että kaikille on annettava tilaisuus kuulla, nähdä ja käyttää saamelaisen kieltä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Saamelainen kielen pitäisi olla luonnollinen osa jokapäiväistä elämää sekä saamelainen että norjalainen puhuja.

Saamelaisten kieli politiikka perustuu pitkäaikaiseen työhön ja arvon lisä veron 2016:18 Vájmo Giella seurantaan. Saamelainen kieli strategiat ovat hallinto elin, joka jatkaa Vájmo Giellan seurantaa.

Saamelainen kieli strategian yleistavoitteet ovat seuraavat: Giellalåpptim – Guellalokten

  • Equilable ja vastaavat kielet
  • Näkyvät ja sosiaalisesti hyödylliset Kielet

Tässä strategiassa korostetaan kaiken kaikkiaan 3 pyynti ponnistus aluetta:

  • Lasten ja nuorten kieli tarjonta
  • Näkyvyys ja yhteistyö
  • Rekrytointi ja pätevyyden lisääminen

Saat lisä tietoja lataamalla Giellalokten-asia kirjan:

Lataa PDF