Det internasjonale året for urfolksspråk


De Forente Nasjoner (FN) bestemte i 2016 at 2019 er det internasjonale året for urfolksspråk. Det er UNESCO som har lederansvaret for arbeidet med IYIL 2019.

Det har blitt opprettet en styringsgruppe for IYIL 2019 der bl.a. alle de syv urbefolkningsområder og tilhørende stater er representert. Sametingspresidenten Aili Keskitalo er urfolkrepresentant for det Arktiske området, samt en av lederne i styringsgruppa.

Målet med urfolksspråkåret er å synliggjøre og fremme situasjonen til urfolksspråk. Av verdens ca. 7000 språk, kan flere tusen språk forsvinne og mange er allerede forsvunnet.

Urfolksspråk er i en spesielt utsatt situasjon. Ca.2680 språk er truede språk. I UNESCOS liste over truede språk, er samiske språk klassifisert som truede eller alvorlig truede språk:

  • Nordsamisk er truet språk
  • Lule-, kildin-, sør-, enare- og skoltesamisk er svært truede språk
  • Ter-, ume- og pitesamisk er kritisk truede språk

I tillegg er akkala- kemisamisk ansett som forvunnede språk i UNESCOS liste over språk.

Gjennom det internasjonale året for urfolksspråk skal urfolksspråk synliggjøres gjennom fem hovedområder:

  • Mer forståelse, forsoningsarbeid og internasjonal samarbeid mellom ulike interessenter
  • Etablere gode forhold for kunnskapsdeling og formidling, som tar hensyn til urfolk
  • Integrere urfolksspråk i majoritetsspråket og innlemme urfolksspråk inn i den nasjonale politikken, nasjonale strategiplaner og vedtekter
  • Legge forholdene til rette gjennom oppbygging av kapasitet
  • Vekst og utvikling gjennom ny kunnskap

Det internasjonale året for urfolksspråk


Les mer om det internasjonale året for urfolksspråk på denne nettsiden. På siden finner du mer informasjon samt et kart som viser hvilke arrangementer som finnes knyttet til IYIL 2019.

Les mer om IYIL 2019