Har du någonsin undrat varför samiska inte visas på skyltar, mjölkförpackningar eller på internet? Härmed är du inbjuden till samiska språkveckan 2020. Gå med i språklöftet!


När: 19-25. Oktober 2020 (vecka 43)

Var Hela landet

Vem: Absolut alla är välkomna att bidra och delta

Vad är samisk språkvecka?

Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället. Just den här veckan kommer de samiska språken att höras och dyka upp överallt.

Samiska språkveckan är ett gemensamt frivilligt arbete för att lyfta fram och öka kunskapen om de samiska språken i hela samhället. Privata och offentliga institutioner, företag, organisationer och andra aktörer uppmanas att synliggöra samiska språk just denna vecka. Tillsammans tar vi ett större ansvar för att se till att samiska språk hörs, hörs och används på alla områden i samhället.

Sames språkveckan är en del av sameparlamentets långsiktiga språkinitiativ – Språklöftet, och är också sameparlamentets främsta minneshögtid för FN:s internationella år för inhemska språk.

Varför är samiska språkveckan viktig?

Trots att de samiska språken är utrotningshotade så fortsätter de att existera. Det finns hopp. Det finns en växande medvetenhet bland samerna om språk- och språkval, och allt fler väljer att gå kurser för att ta tillbaka det språk som generationer innan de förlorade. I områden där samiska inte har använts på en generation eller två, tar unga vuxna nu sitt språk tillbaka och försiktigt försöker föra det vidare till sina barn. En ny generation av samiskt talande barn växer fram.

Hur kan du vara med?

Vad kan du bidra med? Få menyn på det lokala kaféet översatt till något av de samiska språken, ordna ett språkcafé eller häng upp affischen för samiska språkveckan i ditt fönster. Kanske har du andra bra idéer och vill ta del av samiska Språkveckan? Skriv till giellalokten@samediggi.noeller kontakta närmaste samiska språkcenter!

Kontakta Samediggi