Internationella året för inhemska språk


FN beslutade 2016 att 2019 är det internationella året för inhemska språk. Det är UNESCO som ansvarar för arbetet med IYIL 2019.

En styrgrupp har etablerats för IYIL 2019, där bl.a. alla de sju inhemska områdena och de associerade staterna är representerade. Sametingspresident Aili Keskitalo är en inhemsk representant för Arktis, liksom en av ledarna för den styrande gruppen.

Målet med urfolksspråkåret er å synliggjøre og fremme situasjonen til urfolksspråk. Av världens cirka 7000 språk, flera tusen språk kan försvinna och många har redan försvunnit.

Inhemska språk befinner sig i en särskilt utsatt situation. Ungefärligt 2680 språk är utsatte för fara språk. I UNESCO:s lista över utrotningshotade språk klassificeras samiska språk som utrotningshotade eller allvarligt hotade språk:

  • Nordsamiska är utrotningshotat språk
  • Lule, kildin, söder, enare och skolt samiska är starkt hotade språk
  • Ter, ume- och pitesamiska är akut hotade språk

Dessutom anses akkala- kemisamic försvann språk i UNESCO: s lista över språk.

Under hela det internationella året för inhemska språk kommer inhemska språk att synliggöras genom fem huvudområden:

  • Mer förståelse, försoningsarbete och internationellt samarbete mellan olika intressenter
  • Fastställa goda förutsättningar för kunskapsutbyte och kunskapsspridning, som tar med ursprungsbefolkningen i beaktande
  • Integrera inhemska språk i majoritetsspråket och införliva inhemska språk i nationell politik, nationella spelböcker och stadgar
  • Underlätta förhållanden genom kapacitetsuppbyggnad
  • Tillväxt och utveckling genom ny kunskap

Internationella året för inhemska språk


Läs mer om det internationella året för inhemska språk på denna webbplats. På sidan hittar du mer information samt en karta som visar vilka händelser som är relaterade till IYIL 2019.

Läs mer om IYIL 2019