Sametingets strategier för samiska språk


Gemenskapen, vårt arv, och vårt band med våra förfäder. Genom språket framträder en tillhörighet, oavsett vilket samiskt språk man behärskar eller hur lite eller hur mycket man behärskar språket.

Den samiska språkpolitiken handlar därför både om att ta tillbaka ett förlorat språk, och utvecklingen av samiska språk i de områden där samiska används i det dagliga livet. Trots olika språksituationer binder språket oss samman genom en gemensam önskan om att bevara, utveckla och stärka samiska språk. Samespråkspolitiken handlar också om ramvillkor, rättsliga föreskrifter och om vardagslivet för språkanvändare. Samiska språk påverkar alla områden i samhället, och en bra språkpolitik måste återspegla detta.

Sametinget vill att samiska språk ska höras, användas och synas i samhället, och det samiska parlamentets språkstrategi – Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten fokuserar på att lyfta fram, utveckla, rekrytera och vara kompetenshöjande på alla nivåer. Det kommer att finnas en särskild inriktning på språkutbud för barn och ungdomar. Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten fokuserar också på samarbete och samordning mellan institutioner, organ och organisationer som arbetar med samiska språk.

Vår vision är att samiska språk ska vara en naturlig del av samhället, och att alla ska ges möjlighet att höra, se och använda samiska språk inom alla samhällsområden. Samiska språk ska vara en naturlig del av vardagen för både samisk- och svensktalande.

Sametingets språkpolitik bygger på ett långsiktigt arbete och på uppföljningen av momsen 2016:18 Vájmo giella. Våra strategier för samiska språk kommer att vara Sametingets styrdokument i det fortsatta arbetet för uppföljningen av Vájmo giella.

De övergripande målen för Sametingets språkstrategi – Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten är:

  • Lika och jämställda språk
  • Synliga och socialt bärande språk

Denna strategi är inriktad på de övergripande 3 prioriterade områdena:

  • Språkerbjudanden för barn och ungdomar
  • Synlighet och samarbete
  • Rekrytering och kompetenshöjning

Ladda ner Giellalokten-dokumentet för mer information:

Ladda ner PDF